Domain DNS rekordok és jelentésük

A Domain Rekordok és Működésük

Az internet egy hatalmas hálózat, ahol a kommunikáció és az információáramlás a domain nevek és az azokhoz kapcsolódó rekordok révén valósul meg. Ezek a domain rekordok kulcsfontosságúak az internetes tartalmak azonosításában és elérésében, és hozzájárulnak a World Wide Web zökkenőmentes működéséhez.

Mi is az a Domain Rekord?

A domain rekordok olyan adatok, amelyek a DNS (Domain Name System) rendszerében tárolódnak, és összekapcsolják a domain neveket azok IP-címeivel vagy más információkkal. Ezek a rekordok a DNS adatbázisában találhatók, és meghatározzák, hogy egy adott domain névhez milyen szolgáltatások vagy erőforrások tartoznak.

Domain Rekordok

 1. Az „A” rekord (Address Record) egy DNS (Domain Name System) rekordtípus, amely egy domain nevet egy IPv4 címmel (Internet Protocol version 4) társít. Ez a rekord típus lehetővé teszi, hogy egy domain névhez rendelt számítógép vagy szerver IP-címét azonosítsák. Az „A” rekordokat gyakran használják webhelyek és más szolgáltatások hozzáférhetőségének konfigurálásához az interneten.

  Az „A” rekord alapvetően egy leképezést biztosít egy domain név és a hozzá tartozó IP-cím között. Például, ha egy felhasználó egy webhelyet próbál elérni a böngészőjében, a böngésző a DNS-kérést a domain névhez rendelt IP-cím meghatározása érdekében elküldi a DNS szervereknek. Az „A” rekordok segítségével a DNS szerverek visszaküldik az IP-címet a böngészőnek, így a böngésző tudja, hova kell irányítani a kérést.

  Az „A” rekord az alábbi módon néz ki:
  busaipixel.hu. IN A 192.168.0.1

  Ebben a példában az „busaipixel.hu” domainhez tartozó „A” rekord megmondja a DNS szervereknek, hogy a „example.com” nevet az 192.168.0.1 IP-címhez kell társítani.

  Fontos megjegyezni, hogy az „A” rekordok kizárólag IPv4 címekkel működnek. 

 2. AAAA (IPv6 Address) Rekord: Az IPv6 címek kezelésére szolgál. Míg az A rekordok IPv4 címeket tárolnak, az AAAA rekordok az IPv6 címekkel rendelkező szerverek azonosítására szolgálnak.

 3. A CNAME rekord (Canonical Name Record) egy olyan rekordtípus, amely egy domain nevet egy másik domain névhez társít. A „CNAME” rekordok segítségével lehetőség van az egyik domain név könnyű átirányítására egy másikhoz, és így ugyanarra az erőforrásra való hivatkozásra. A „CNAME” rekordok gyakran használatosak, ha egy domain különböző néven is elérhető, de ugyanarra az erőforrásra mutat.

  Az „A” rekordokkal ellentétben, amelyek egy domain nevet egy IPv4 címmel társítanak, a „CNAME” rekordok domain neveket társítanak egy másik domain névhez. Ez különösen hasznos lehet például egy webhely esetében, amelyhez több domain név is tartozik, de mindegyik ugyanazt az erőforrást mutatja.

  A „CNAME” rekord így néz ki:

  alias.busaipixel.hu. IN CNAME original.busaipixel.hu.

  Ebben a példában a „alias.busaipixel.hu” domain nevet a „original.busaipixel.hu” domain névre irányítjuk át a „CNAME” rekorddal.

  Fontos tudni, hogy a „CNAME” rekordok csak a domain nevekkel működnek, és nem használhatók más rekordtípusokkal együtt egy adott domain névhez. Például nem kombinálhatók „CNAME” és „MX” rekordok ugyanahhoz a domain nevéhez.

  A „CNAME” rekordokat gyakran alkalmazzák weboldalak esetében, ahol a „www” előtagot egy másik névre irányítják át, vagy akár a domain nevét a vállalati nevével egyesítik. A használati lehetőségei rugalmasak, és alkalmazkodnak az adott webhelyek és szolgáltatások egyedi igényeihez.

 4. Az „MX” rekord (Mail Exchange Record) egy olyan rekordtípus, amely a levelezési szervereket határozza meg egy adott domain névhez. Az „MX” rekordok segítenek irányítani az e-mail címekre érkező leveleket, megadva, hogy a címeket mely levelezési szerverek kezelik.

  Az „MX” rekordok alapvető fontosságúak a levelezési rendszerek működésében, mivel ezek segítik a küldő levelezőszervereket abban, hogy megtalálják a megfelelő fogadó levelezőszervereket a címzett domain neve alapján.

  Az „MX” rekordokat így adják meg a DNS-be:

  busaipixel.hu. IN MX 10 mail.busaipixel.hu

  Ebben a példában a „busaipixel.hu” domainhez tartozó „MX” rekord azt mondja meg, hogy a levelek szállításáért felelős levelezőszerver a „mail.busaipixel.hu” nevet használja, és a prioritása 10. A prioritás érték azt mutatja meg, hogy melyik levelezőszerverre próbáljon meg először kapcsolódni a küldő levelezőszerver. Ha több „MX” rekord van egy domain névhez rendelve, a kisebb prioritású rekordokat a rendszer csak akkor használja, ha a nagyobb prioritású rekordok nem érhetők el.

  Az „MX” rekordok segítségével a címzett domain tulajdonosa meghatározhatja, hogy a bejövő e-maileket mely levelezőszerverek fogadják, és ezáltal lehetőséget teremt a rugalmas levelezési rendszerek konfigurálására. Ez fontos a vállalati e-mail címek kezelése, az e-mail szolgáltatások konfigurálása és az elektronikus levelezés biztonságának biztosítása szempontjából.

 5. Az „NS” rekord (Name Server Record) egy olyan rekordtípus, amely névszervereket határoz meg egy adott domain névhez. A névszerverek (Name Servers) olyan szerverek, amelyek felelősek a domain nevek IP-címekké történő fordításáért, tehát a DNS rendszerben való navigációért.

  Az „NS” rekordok az alábbi módon néznek ki a DNS-be történő bejegyzés során:

  busaipixel.hu. IN NS ns1.busaipixel.hu.
  busaipixel.hu. IN NS ns2.busaipixel.hu.

  Ebben a példában a „busaipixel.hu” domainhez tartozó „NS” rekordok azt mondják meg, hogy a névszerverek, amelyek felelősek a domain nevének IP-címmé történő fordításáért, az „ns1.busaipixel.hu” és az „ns2.busaipixel.hu” neveket viselik.

  Az „NS” rekordoknak kulcsfontosságú szerepük van a DNS rendszerben, mivel segítik a felhasználókat és a számítógépeket abban, hogy egy domain nevet azonosítani tudjanak egy vagy több névszerverrel. Amikor egy felhasználó elér egy domain nevet a böngészőjében, a rendszer a névszerverek segítségével keresi meg a hozzá tartozó IP-címet, így lehetővé téve a webhely vagy más online szolgáltatás elérését.

  A névszerverek hierarchikus rendszert alkotnak, és az „NS” rekordok segítenek fenntartani és szabályozni ezt a rendszert. Az „NS” rekordokat a domain regisztrátornál vagy a DNS-szolgáltató felületén lehet konfigurálni és karbantartani. Ezért, ha egy domain tulajdonosa meg szeretné változtatni a névszervereket, általában a regisztrátora vagy a DNS-szolgáltatója felületén kell ezt elvégeznie.

 6. A „PTR” rekord (Pointer Record) egy olyan rekordtípus, amely egy IP-címet egy hozzá tartozó domain névhez társít. A „PTR” rekordok gyakran használhatók az IP-címek reverz DNS (rDNS) névfordításához. Más szóval, a „PTR” rekordok segítenek megállapítani, hogy egy adott IP-cím milyen domain névhez kapcsolódik.

  Az „PTR” rekordok nagyon hasznosak például e-mail-szerverek esetében, amikor az e-mailek forrását ellenőrizni kell. A levelezési rendszerek gyakran használják az „SPF” (Sender Policy Framework) ellenőrzéséhez, amely azt ellenőrzi, hogy a küldő szerver valóban az IP-címhez tartozó domain nevének tulajdonosa-e.

  Az „PTR” rekordok az alábbi módon néznek ki a DNS-be történő bejegyzés során:

  192.168.0.1 IN PTR mail.busaipixel.hu.

  Ebben a példában az „192.168.0.1” IP-címhez tartozó „PTR” rekord azt mondja meg, hogy a címhez kapcsolódó domain név a „mail.busaipixel.hu”.

  A „PTR” rekordok beállítása és karbantartása a DNS szolgáltató felületén vagy a helyi DNS szerveren történik. Fontos megjegyezni, hogy a „PTR” rekordok csak IPv4 címekkel (Internet Protocol version 4) működnek. Az IPv6 címekhez a „PTR” rekordokat az „IP6.ARPA” tartomány alatt kell konfigurálni. Az „PTR” rekordoknak segítik a teljes körű névszolgáltatást, mivel lehetővé teszik az IP-címek visszafejtését domain nevekké, ami fontos a hálózati elemek és szolgáltatások azonosítása és ellenőrzése szempontjából.

 7. A „TXT” rekord (Text Record) egy olyan rekordtípus, amely szöveges információt tárol egy domain névhez kapcsolódóan. A „TXT” rekordok széles körben használhatók különböző célokra, például az e-mail hitelesítéshez, domain hitelesítéshez, SPF (Sender Policy Framework) beállításokhoz és más rendszerek konfigurálásához.

  A „TXT” rekordok tartalmazhatnak tetszőleges szöveges információt, amelyre a domain tulajdonosa vagy a szolgáltatásokat nyújtó szervezet szükségét érzi. Például az „SPF” beállítások egy „TXT” rekordon keresztül vannak meghatározva, és segítenek a levelezőszervereknek azonosítani, hogy mely IP-címek engedélyezettek a domain nevéből történő e-mail küldéséhez.

  Az „TXT” rekordok néznek ki valahogy így a DNS-be történő bejegyzés során:

  busaipixel.hu. IN TXT "v=spf1 ip4:192.168.0.1 include:spf.busaipixel.hu -all"

  Ebben a példában az „busaipixel.hu” domainhez tartozó „TXT” rekord az „SPF” beállításokat tartalmazza, amelyek meghatározzák, hogy mely IP-címekből és domainekből származó e-maileket fogad el az adott domain. Az „SPF” beállítások segítenek csökkenteni a hamisított e-mailek kockázatát.

  A „TXT” rekordok hasznosak más rendszerek konfigurálásához is, például a domain hitelesítéshez, DNSSEC (DNS Security Extensions) beállításokhoz, vagy más olyan információk tárolásához, amelyek a domainhoz kapcsolódnak. A rekord típusa rugalmas, és szöveges adatok tárolására szolgál, amelyeknek számos felhasználási módja lehet a DNS-ben.

 8. Az „SRV” rekord (Service Record) egy olyan rekordtípus, amely specifikus információkat tartalmaz egy adott szolgáltatás helyéről és konfigurációjáról egy domain nevén belül. Az „SRV” rekordok segítenek meghatározni, hogy egy adott szolgáltatás (például egy adott protokoll és portszám kombináció) milyen névszerverhez kapcsolódik.

  Az „SRV” rekordok négy fontos adatot tartalmaznak:

  1. Service (Szolgáltatás): A szolgáltatás neve, például „_http” vagy „_sip” stb.

  2. Proto (Protokoll): A szolgáltatáshoz tartozó protokoll, például „_tcp” vagy „_udp”.

  3. Name (Név): A domain név, amelyhez az „SRV” rekord tartozik.

  4. Priority (Prioritás), Weight (Súly) és Port (Port): Ezek a számértékek segítenek rendezni az „SRV” rekordokat preferenciák és súlyok alapján, és meghatározzák a kapcsolódó szolgáltatás portszámát.

  Az „SRV” rekordok néznek ki valahogy így a DNS-be történő bejegyzés során:

  _sip._tcp.busaipixel.hu. IN SRV 10 60 5060 sipserver.busaipixel.hu.

  Ebben a példában az „_sip._tcp.busaipixel.hu” domainhez tartozó „SRV” rekord azt mondja meg, hogy a SIP (Session Initiation Protocol) szolgáltatás, TCP protokollal, prioritással 10, súllyal 60, és a 5060-as portszámmal kapcsolódik a „sipserver.busaipixel.hu” névszerverhez.

  Az „SRV” rekordok gyakran alkalmazhatók VoIP (Voice over IP) szolgáltatások, Instant Messaging (IM), és egyéb hálózati alkalmazások esetében. Segítenek a klienseknek és más rendszereknek megtalálni a megfelelő szolgáltatásokat a hálózaton keresztül, és lehetőséget teremtenek a hatékonyabb és jól konfigurálható szolgáltatások használatára.

 9. A CAA (Certification Authority Authorization) rekord egy DNS rekordtípus, amely lehetővé teszi a domain tulajdonosok számára, hogy megadjanak specifikus utasításokat a tanúsítványkibocsátóknak (Certification Authorities – CAs) a domain nevükhöz kapcsolódó SSL/TLS tanúsítványok kiadásával kapcsolatban. Az SSL/TLS tanúsítványok fontosak az internetes kapcsolatok biztonságához, mivel adatainkat titkosítják és azonosítják a weboldalakon.

  A CAA rekord segítségével a domain tulajdonosa expliciten meghatározhatja, hogy mely tanúsítványkibocsátók jogosultak kiadni tanúsítványt az adott domainhez. Ez segít megelőzni olyan helyzeteket, amikor rosszindulatú szándékú személyek vagy szervezetek megpróbálnak tanúsítványt kiadni egy domain nevére, például a hamisítás vagy a phishing támadások céljából.

  A CAA rekord az alábbiak szerint néz ki:

  busaipixel.hu. CAA 128 issue "tanusitvanykiallito.hu"

  Ebben az példában a busaipixel.hu domainhez tartozó CAA rekord azt mondja meg, hogy a tanúsítványok kiadása kizárólag a tanusitvanykiallito.hu által történhet.

  A CAA rekordnak három fő paramétere lehet:

  1. Flag (zászló): A zászló lehet „0” vagy „1”. A „0” azt jelenti, hogy a rekord figyelmen kívül hagyható, és csak a kijelölt tanúsítványkibocsátóknak van kötelező érvényű. A „1” azt jelenti, hogy az összes tanúsítványkibocsátónak meg kell felelnie a rekordnak.

  2. Tag (címke): A tag megadja, hogy milyen típusú intézkedést hajtson végre a tanúsítványkibocsátó. A leggyakoribb tag a „issue”, ami azt jelenti, hogy a tanúsítványt ki lehet adni a domainre.

  3. Value (érték): Az érték tartalmazza azokat az információkat, amelyek a tanúsítványkibocsátókra vonatkoznak. Például a domain nevével rendelkező tanúsítványkibocsátó nevét.

 10. Az „SPF” (Sender Policy Framework) rekord egy olyan rekordtípus, amely segít ellenőrizni egy e-mail küldő szerver hitelességét, és megakadályozza a hamisított e-mailek elterjedését. Az „SPF” rekordokat az e-mail küldő szerverek konfigurálják azzal a céllal, hogy megmondják a fogadó levelezőszervereknek, hogy mely IP-címek jogosultak az adott domain nevéből történő e-mail küldésre.

  Az „SPF” rekordokban szereplő információk azt határozzák meg, hogy a küldő szerverek közül melyek azok, amelyeknek engedélyezett az adott domain nevéből e-mailt küldeni. Ezek az információk segítenek csökkenteni a hamisított e-mailek (spoofing) és a levélszemét (spam) terjedését.

  Az „SPF” rekordokat a DNS-be történő bejegyzés során adják meg, és az alábbiak szerint nézhetnek ki:

  busaipixel.hu. IN TXT "v=spf1 ip4:192.168.0.1 include:spf.busaipixel.hu -all"

  Ebben a példában az „busaipixel.hu” domainhez tartozó „SPF” rekord azt mondja meg, hogy az e-mail küldő szerverek közül azok az IP-címek, amelyek az „192.168.0.1” és az „spf.busaipixel.hu” címmel rendelkeznek, jogosultak az e-mail küldésre a domain nevéből.

  Az „SPF” rekordok tartalmazhatnak különböző elemeket, például IP-címeket, IP tartományokat, valamint „include” és „redirect” direktívákat, amelyek további SPF rekordokra hivatkoznak vagy más domainek beágyazott SPF beállításait hozzák be.

  Az „SPF” rekordok segítenek a fogadó levelezőszervereknek azonosítani, hogy egy adott e-mailt valóban az elvárt forrásból küldték-e, vagy esetleg hamisították-e. Ezáltal növelik az e-mail biztonságát és csökkentik a hamisított e-mailek okozta problémákat.

 11. A „DKIM” (DomainKeys Identified Mail) rekord olyan rekordtípus, amely a DKIM aláírások ellenőrzésére szolgáló információkat tartalmazza. A DKIM egy e-mail hitelesítési módszer, amely a levél eredetiségét és integritását ellenőrzi, és segít megelőzni a hamisítást és a phishing támadásokat.

  A DKIM az alábbi módon működik: A küldő e-mail szerver digitális aláírást helyez el az e-mail fejlécében. Ezen aláírás tartalmaz egy kriptográfiai kulcs segítségével generált adatot, amelyet csak az adott küldő szerver tud létrehozni. A fogadó levelezőszerverek pedig a küldő domainhez tartozó DKIM rekordban található publikus kulcs segítségével ellenőrzik az aláírást, és meggyőződnek arról, hogy az e-mail valóban a küldő szerverről származik és nem módosult az útja során.

  A DKIM rekordokat a DNS-be történő bejegyzés során adják meg, és az alábbiak szerint nézhetnek ki:

  dkim._domainkey.busaipixel.hu. IN TXT „v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQ…”

  Ebben a példában a „dkim._domainkey.busaipixel.hu” domainhez tartozó DKIM rekord az „busaipixel.hu” domain DKIM aláíráshoz tartozó publikus kulcsát tartalmazza.

  A DKIM segítségével a fogadó levelezőszerverek és a levelezési rendszerek ellenőrizhetik az e-mailek eredetiségét, és így megakadályozhatják a hamisítást és az illegitim e-mailek terjedését. Ezáltal a DKIM hozzájárul az e-mailbiztonság javításához és a felhasználók védelméhez az online környezetben.

 12. A „DMARC” (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance) rekord egy olyan rekordtípus, amelyet a küldő domain tulajdonosai konfigurálhatnak az e-mail hitelesítési rendszerek, például SPF (Sender Policy Framework) és DKIM (DomainKeys Identified Mail) eredményeinek ellenőrzésére és kezelésére. A DMARC segítségével a domain tulajdonosok irányíthatják, hogy a fogadó levelezőszerverek hogyan kezelik az olyan e-maileket, amelyek az adott domain nevéből érkeznek, de nem felelnek meg az SPF és DKIM ellenőrzéseknek.

  A DMARC rekordokat a DNS-be történő bejegyzés során adják meg, és általában a következőképpen néznek ki:

  _dmarc.busaipixel.hu. IN TXT "v=DMARC1; p=quarantine; rua=mailto:[email protected]; ruf=mailto:[email protected]"

  Ebben a példában a „_dmarc.busaipixel.hu” domainhez tartozó DMARC rekord azt mondja meg, hogy a DMARC verzió 1.0-t használja („v=DMARC1”), és a „quarantine” beállítással azt határozza meg, hogy az e-maileket a DMARC nem teljesítése esetén az érzékeny levelezőszerverek elkülönített mappába helyezik (a pontos működés a kijelölt levelezőszerverektől függ).

  A DMARC rekordok tartalmazhatnak további paramétereket is, például a „pct”, amely azt határozza meg, hány százalékban alkalmazzák a DMARC szabályokat, vagy az „adkim” és „aspf”, amelyek a DKIM és SPF hitelesítési rendszerek szigorúságát állítják be.

  A DMARC bevezetése a küldő domain tulajdonosoknak lehetőséget ad arra, hogy részletesen ellenőrizzék és konfigurálják az e-mailek hitelesítési rendszereinek működését, ezáltal növelve az e-mailbiztonságot és csökkentve a hamisított e-mailek terjedését. A DMARC rekordok segítenek az e-mailek valódi eredetiségének ellenőrzésében és az e-mailbiztonság javításában.

Hogyan Működnek a Domain Rekordok?

A domain rekordok működése a DNS rendszerén alapul. Amikor egy felhasználó megpróbál elérni egy webhelyet vagy más internetes erőforrást, a böngészője elindít egy DNS kérést. A kérés a felhasználó által megadott domain nevet tartalmazza.

A DNS kérést a helyi DNS-kliens vagy az internet-szolgáltató által rendelt DNS-szerver kezeli. A szerver először ellenőrzi saját gyorsítótárát, hogy látható-e a keresett adat. Ha ott nincs meg, a kérés továbbítódik a felsőbb szintű névszerverek felé a DNS-hierarchiában.

A megfelelő rekordokat tartalmazó névszerver megtalálása után a válasz a DNS-klienshez visszakerül, és a böngészője használja az IP-címet az internetes erőforrás eléréséhez.

A Domain Rekordok Szerepe a Webfejlesztésben és a Szolgáltatások Nyújtásában

A domain rekordok rendkívül fontosak a webfejlesztés és az online szolgáltatások nyújtása szempontjából. Ezek az adatok meghatározzák, hogy egy domain név mely IP-címhez vagy más erőforráshoz tartozik, és ezáltal lehetővé teszik a webhelyek elérését. A különböző rekordtípusok segítenek különböző szolgáltatásokat és funkciókat konfigurálni, például e-mail szolgáltatásokat vagy szerverek elérését.

A CNAME rekordok különösen hasznosak, amikor egy domain több neven is elérhető. Például egy cég weboldala lehet elérhető mind a „www.busaipixel.hu”, mind a „busaipixel.hu” címen, és a CNAME rekordok segítenek abban, hogy mindkét változat ugyanarra az erőforrásra mutasson.

Az MX rekordok fontosak az e-mail szolgáltatások szempontjából, mivel ezek határozzák meg, hogy a domainhez kapcsolódó levelek melyik szerverre érkeznek. Ez kulcsfontosságú a hatékony és megbízható e-mailkommunikációhoz.

A Domain Rekordok Kihívásai és Biztonság

A domain rekordokkal kapcsolatos biztonság kritikus fontosságú. A rosszindulatú támadók kísérhetik meg a DNS adatok megváltoztatását (DNS hijacking) vagy hamisítását (DNS spoofing), amelyek veszélyeztethetik a felhasználók biztonságát és a szolgáltatások rendeltetésszerű működését.

Az SPF és a DKIM (DomainKeys Identified Mail) rekordok segítenek a levélszemét elleni védelemben, és biztosítják, hogy az e-mail szerverek megbízhatóan azonosíthassák egymást.

A Jövő Kilátásai és Záró Megjegyzések

A domain rekordoknak az internet és a webes fejlesztés alapjait képezik, és a digitális világban való navigálásunkat lehetővé teszik. A jövőben a folyamatos fejlesztések és a biztonság iránti növekvő igény további innovációkat hozhat a domain rekordok kezelésében és védelmében.

Az internetes világban való részvételünk és a webes szolgáltatások elérhetősége szorosan összefonódik a domain rekordok helyes konfigurációjával és kezelésével. Ezért azok, akik a webfejlesztés és az internetes szolgáltatások terén dolgoznak, mindig figyelemmel kell követniük a legfrissebb fejlesztéseket és biztonsági intézkedéseket ezen a területen. Az internet és a digitális tér dinamikus jellege miatt a domain rekordoknak kulcsszerepük van az online világban való sikeres és biztonságos részvételünkben.

Facebook
Twitter
LinkedIn